? news
? the program
? admission requirements

? faculty and staff
? archaeological sites
? archaeo-society

? publications
? bioarchaeology collection
? projects

? photos
? binalot talks
? contact information

 

 

ASP Lithics Lab


Katipunan Arkeologist ng Pilipinas, Inc.


National Museum of the Philippines


University of the Philippines Webpage

University of the Philippines (Diliman)


The Solheim Foundation

Talastasang Bakas (Sayt ni Dr. Z.A. Salazar)

Bagong Kasaysayan


MOVER: An Erasmus Mundus Program

Erasmus Mundus Master in Quaternary and Prehistory


Human Origins Patrimony in Southeast Asia

 

 

 

Joan Tara R. Reyes-Hernandez

Senior Lecturer
jrreyes@up.edu.ph

Research Interest:

Area of Specialization:
Ancient Philippine religion and Secondary Coffin Burials

Current Projects:Education

2012-On-going

Ph.D. Archaeology, University of the Philippines Diliman, Quezon City, Philippines.? ???????? Dissertation Title:.

2006-2010

M.A. Archaeology, University of the Philippines Diliman, Quezon City, Philippines.????????? Thesis Title: Reptilya sa Kabaong: Isang Pag-aaral sa Sinaunang Paniniwala sa Kamatayan sa Banton, Romblon.

2001-2005

BA History, University of the Philippines Diliman, Quezon City, Philippines

Archaeology Courses Taught

Archaeology 2

World Archaeology (undergraduate)

Publications

Article in a Book:

2013

Reyes, J. T. R. at Lim, E. S. "Mula Maynila Tungong Paracale: Ang mga Ekspedisyon ni Juan de Salcedo." mph. 235-248. sa Ang Saysay ng Iskripsyon sa Binatbat na Tanso ng Laguna. Bagong Kasaysayan, Inc. at Pila Historical Society Foundation, Inc., Pila, Laguna.

2012

Reyes, J. T. R. "Sinaunang Kasaysayan ng Banton, Romblon (Dantaon 14-15): Isang Pananaliksik sa Matandang Kasaysayan na Walang Dokumento". Kasaysayang Pampook: Pananaw, Pananaliksik, Pagtuturo. Pinamatnugutan nina Atoy M. Navarro at Ma. Florina Y. Orillos-Juan. Mph. 124-140. UP Lipunang Pangkasaysayan, Diliman, Lungsod Quezon.

International Conference Proceedings:

2013

Barretto-Tesoro, G. & Reyes, J. T. R. "Fame and Fortune in Two Philippine Cemeteries: Tombstones as Extensions of Identity".

Materializing Southeast Asia's Past: Selected Papers from the 12th International Conference of the European Association of SOutheast Asian Archaeologists, Leiden University, Leiden. Volume 2. pp. 253-267. Edited by Marijke J. Klokke and Veronique Degroot. National University of Singapore Press, Singapore.

National Conference Proceedings:

2011

Reyes, J. T. R. "Ngayong Wala Ka Na: Pagsasalarawan sa mga Balo sa Sinauna at Kasalukuyan".

Paghigugma-anay: Romansa at Pagniniig sa Kasaysayang Pilipino Conference Proceedings. Asosasyon ng mga Dalubhasa, mayHilig at Interes sa Kasaysayan ng Pilipinas Inc. and National Commission for Culture and Arts.

Book Reviews:

2016

Reyes, J. T. R. "Artipak at Historia: Kasaysayan ng mga Pamayanan sa Ilocos Sur"

. A Review of Mountains and Sea: Case Studies in Coastal, Reverine, and Upland Archaeology of Ilocos Sur. Michael Armand Canilao. University of Santo Tomas Publishing, Manila in Saliksik E-journal. Volume 1, Number 5, pp. 165-175.

2012

Reyes, J. T. R. "Sinaunang Ginto sa Pilipinas: Simbolo ng Kayamanan at Kasalatan sa Kaalaman"

. A Review of Philippine Ancestral Gold. Edited by Florina Capistrano-Baker, NUS Press, Singapore in Saliksik E-journal. Volume 1, Number 2, pp. 324-332.

2012

Reyes, J. T. R. "(Re?)Evaluating the China Factor: China in Fifteenth Century Southeast Asia".

A Review of Southeast Asia in the Fifteenth Century: The China Factor.. Edited by Geoff Wade and Sun Laichen, NUS Press, Singapore and Hong Kong University Press, Hong Kong in Hukay: Journal for Archaeological Research in Asia and the Pacific. Volume 17, pp. 138-142.

2010

Reyes, J. T. R. "Memories of a Dutchman During the Birth of a Nation".

A Review of The Philippines through European Lenses: Late 19th Century Photographs from the Meerkamp van Embden Collection.. by Otto van den Muijzenberg., Hukay: Journal for Archaeological Research in Asia and the Pacific. Volume 15, pp. 72-80.

2006

Reyes, J. T. R. "Paghahanap sa Sinaunang Kasaysayan".

A Review of Early Singapore, 1300-1819: Evidence in Maps, Text and Artefacts.. by John Miksic and Cheryl-ann Low Mei Gek., eds. Test Pit Chronicle of the University of the Philippines Archaeological Studies Program. Number 9, pp. 37-39. Archaeological Studies Program, Quezon City.